Samværspolitik

Læsø kommunes institutioner skal være et trygt sted at færdes med gensidig respekt børn, unge, forældre og ansatte imellem.

Derfor er det vigtigt, at institutionerne arbejder med at sætte den positive samværsform i fokus.

Kommunalbestyrelsen ønsker med denne korte liste at tilkendegive, hvad der bl.a. skal forstås ved positive samværsformer.
 

I kommunens institutioner skal der lægges vægt på, at

  • Udgangspunkt for et samvær mellem barn og personale er barnets behov og ikke personalets.
  • Alle taler ordentlig til hinanden. Ingen sjofle kommentarer eller tilråb.  Ingen bandeord. Hverken blandt børn eller personale.
  • Der skal udvises respekt for alle andre mennesker.
  • Et nej skal respekteres som et nej, såvel i alvor som i leg.
  • Børn og personale er passende påklædt efter forholdene
  • Tryghed er god grobund for det pædagogiske arbejde. Personalet skal kunne omgås børnene med nærhed og kunne give et knus, men tryghed kan også skabes uden knus og kram.
  • Dagligdagen præges af glæde og godt humør.

Specielt vedr. seksuelle krænkelser:

For at undgå misforståelser, krænkelser eller mistanke om krænkelser af børnene og i øvrigt omkring forholdet mellem en ansat og børnene i institutionen forventer kommunalbestyrelsen, at institutionerne og den ansatte overvejer følgende forhold grundigt og afgør om:
 

  • Der på en konkret tur og/eller ekskursioner bør deltage to fra personalet, subsidiært to voksne.
  • Om intime situationer med børnene håndteres med nødvendig omhu