Politik for brug af foto og video

Hvorfor have en politik?

Udviklingen af sociale medier på internettet til deling af video og billeder går meget hurtigt. Dermed er der i dag også mange, der bruger disse medier, som personligt værktøj til netop at dele billeder og video med familie og venner. (facebook, Twitter, Instagram m.v)

Den vigtigste årsag til at lave en politik er, at disse tjenester fungerer på internettet og dermed ligger udenfor institutionens kontrol. Desuden erklærer mange af disse tjenester, at man ved upload af billeder/video til den pågældende tjeneste giver denne tjeneste fuld rettighed til at bruge og videregive indholdet eksempelvis Facebook. Børn kan derved ufrivilligt komme til, at florere på de sociale medier.

Institutionslederens ansvar

Institutionens leder er den person, der har ansvaret for det materiale, der produceres og anvendes på eks. institutionens hjemmeside. Det vil sige, at lederen er dataansvarlig og skal overholde den danske persondatalov.

Tilladelse fra forældrene

Når et barn begynder i institutionen skal der altid indhentes en skriftlig tilladelse fra forældrene omkring hvorvidt barnet må indgå i billed- og videomateriale (Stamkortet/på AULA). Med forældrenes tilladelse gives der accept af, at barnet må filmes og fotograferes til brug i institutionen samt fotograferes til hjemmesiden samt AULA. Brug af portrætbilleder kræver særlig tilladelse, da det kategoriseres som personfølsomme oplysninger. Situationsbilleder må man som hovedregel altid publicere, - når der er taget højde for nedenstående moralske og etiske regler: Der må ikke filmes – tages billeder af:

  • Helt eller halvnøgne børn
  • Børn, der bliver drillet, slås eller på anden måde bliver udstillet
  • Situationer, der kan virke krænkende og/eller ydmygende (på barnet eller dets pårørende)
  • Børn, hvor forældrene ikke har givet deres tilladelse til, at barnet indgår i billedmateriale

Forældre der tager billeder og video i institutionen (offentligt rum)

Ved diverse arrangementer med forældredeltagelse som f.eks. Lucia, sommerfest, Bedsteforældredag o.l. er det tilladt alle at fotografere samt optage video, forudsat at etiske og moralske regler overholdes (se ovenstående).

Hvis forældre ønsker at offentliggøre billeder på sociale medier, skal man være opmærksom på følgende:

Som udgangspunkt vil billeder af en børnefødselsdag i et privat hjem være omfattet af reglerne om portrætbilleder, hvortil der kræves samtykke før offentliggørelse. Datatilsynet henviser som tommelfingerregel til at billeder med under 8 personer, som udgangspunkt vil være et portrætbillede.

Kort sagt betyder det, at hvis du offentliggør billeder på f.eks. facebook, når børnehaven har været på besøg til f.eks. fødselsdag, så skal du kontakte børnenes forældre for tilladelse til, at du offentliggør et billede af deres barn på facebook.

Billeder og video optaget ved arrangementer i institutionen må aldrig publiceres på de sociale medier incl. Facebook. Medmindre det er et portrætbillede af eget barn. Her bestemmer man selvfølgelig selv.

Privat hjem

Hvis institutionen er inviteret på besøg i et privat hjem, betragtes man som gæster i hjemmet. Hvis personalet ønsker at fotografere eller tage video, spørges om lov. (Hjemmet er ikke et offentlig rum) Personalet har ret til at kunne sige nej til, at børnene bliver filmet eller der tages billeder. Lige som personalet selv kan frasige sig at blive fotograferet.

Udenfor åbningstiden ved diverse arrangementer med forældredeltagelse som f.eks. arbejdsdage, sommerfest o.l. er det tilladt alle at fotograferer samt optage video, forudsat at etiske og moralske regler overholdes.

Her gælder reglerne om Offentlige rum, fra personadataloven.

Vi har i forældrebestyrelsen drøftet ovenstående og anbefalingen er, at man aldrig offentliggør billeder af andres børn på de sociale medier. Heller ikke billeder taget i hjemmet, hvor børnehaven er på besøg. Endvidere har vi børn, hvor forældrene ikke har givet tilladelse til offentliggørelse af billeder af deres barn, hvilket vi skal respektere.

Hvad bruges billeder og film til i Børnehuset?

  • Fotos/filmklip skal vise noget om Børnehuset og/eller den pædagogiske aktivitet
  • Dokumentation
  • Gensynsglæde og erindring blandt børn og voksen

Et portrætbillede er et billede direkte af ansigtet, og hvor det er tydeligt hvem det er. Personen skal være hovedfokus på billedet. Som eksempel kan nævnes et bestilt portrætbillede eller et klassefoto. Et sådan billede kræver samtykke fra personen, som der er taget billede af. Hvis der er flere på billedet, skal der indhentes samtykke fra hver eneste.

Et situationsbillede er det modsatte; ingen personer er i fokus og det mest relevante er selve situationen.

Som eksempel kan nævnes et billede af en person på vej ud af en butik eller et billede af en masse børn på en legeplads. I dette tilfælde er der ikke tale om elektronisk persondata, hvorfor der ikke kræves samtykke.

Man skal være opmærksom på, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et portrætbillede og situationsbillede, hvorfor ovennævnte eksempler ikke er udtømmende.

 

En politik skal drøftes og godkendes blandt personale og forældrebestyrelse, -

hermed mulighed for give sit besyv med for alle forældre (ved årets forældremøde)