Ind - og udmeldelse

Pladsanvisning
Kontakt: Anni Greisik Rulle på Læsø Kommune, tlf. 9621 3073

Maja Lunnemann, Læsø Børnehus, tlf. 9849 1478. 

Ind- og udmeldelse:
Ind- og udmelding foregår fra den kommunale administration.
Ind- og udmeldelse forgår via. selvbetjeningsløsningen. Se nederst.

Indmeldelse i børnehuset samt tilmelding til fuldtid fra deltid kan ske fra dag til dag, såfremt det passer ind i institutionen, ellers kan der være op til tre måneders ventetid jvf. vejledning om dagtilbud §271.

Udmeldelse i børnehuset samt ændring til halvdagsplads sker med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i måneden.