Beredskabsplan 

Læsø Kommunes Beredskabsplan, omhandlende Forebyggelse og håndtering af mistrivsel og overgreb mod børn, har erstattet Samværspolitik for institutionerne i Læsø Kommune. Denne er udarbejdet med vejledning af Socialstyrelsen, og tilkendegiver kommunens holdning og krav til samværsformer i kommunens institutioner. Beredskabsplanen beskriver lovgrundlaget for underretningspligt samt skærpet underretningspligt, og er en rettesnor for personalets håndtering af mistanke om eller opdagelse af krænkelser, vold og mistrivsel hos børn.

Beredskabsplan - Forebyggelse og håndtering af mistrivsel og overgreb mod børn