Retningslinjer for personalet vedr. alkoholmistanke

Alkoholpolitik

Retningslinier for hvorledes personalet handler ved berusede forældre, der afhenter deres barn/børn i dagpleje og børnehave 
 
Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvornår der er tale om, at en person har drukket.
Når der er tegn på beruselse eller lugt af alkohol, er det på sin plads at reagere. Det er forbudt at føre en bil i påvirket tilstand.

Vi tilbyder at bestille en taxa til hjemkørsel. Kørslen dækker fra institutionen/dagplejen og til hjemmet. 
Personalet orienterer ved bestilling af taxa om kørslens omfang. Regningen for kørslen sendes til børnehaven. 
Vi kan ikke nægte at udlevere børn til berusede forældre, men vi skal fortælle, at vi har pligt til at underrette forvaltningen.

Såfremt en forælder vælger at køre, og vi mener, der er tale om alkoholkørsel, kontaktes politiet.

Hvis der udvises voldelig eller truende adfærd, skal det ligeledes meddeles forvaltningen. 
Lederen af institutionen indkalder efterfølgende til samtale med forældrene. 

Retningslinier er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen for Læsø Børnehus.

Du kan få en udskriftsvenlig udgave af disse retningslinjer ved at trykke på linket