Værdigrundlag i Læsø børnehus

Vores overordnede mål er, at børn trives og er i udvikling.

I Læsø Børnehus har vi en række forskellige værdier, som kommer til udtryk i det pædagogiske arbejde. Vores overordnede mål er, at børn trives, og er i udvikling. Her er samspil og det pædagogiske arbejde det bærende element.

Læringsforståelse

Læsø Børnehus’ læringsforståelse bygger på en grundlæggende opfattelse af, at hverdagslivet er omdrejningspunkt for barnets læring, og at alle situationer er læringssituationer. Vi har opmærksomhed på barnets ressourcer for at give barnet en oplevelse af succes i læreprocessen, som giver barnet mere motivation, bedre trivsel og et højere selvværd.

Med læring forstås, at barnet bevidst og ubevidst tilegner sig ny viden om sig selv og sin omverden, hvor det udvikler færdigheder og kompetencer. Vi ved, at det enkelte barn har unikke muligheder for læring, som er en kompleks proces, der påvirkes af mange faktorer, fx arv, miljø og motivation. Barnet er aktiv i sin egen læring, ligesom de omgivelser og personer, som barnet er omgivet af, har stor betydning.

Legen er den mest fundamentale og betydningsfulde aktivitet i forhold læring. Barnet afprøver, udvikler og bearbejder erfaringer og oplevelser gennem legen, i hverdagssituationer og ved planlagte som spontane aktiviteter. Det er i relationen til andre, at børn lærer. Den 'gode relation' er den lærerige og udviklende faktor, som er medvirkende til, at barnet klarer sig godt i hele livet.

I Læsø Børnehus skal vi voksne være bevidste om vores position i forhold til børns læreprocesser. vi skal være observerende, reflekterende og være bevidste om, hvor barnet er i sin udvikling.

Det grundlæggende i vores arbejde er:

 • TRYGHED
 • ANDERKENDELSE
 • NÆRVÆR
 • TILLID
 • OMSORG

Tryghed

I Læsø Børnehus betyder tryghed:

 • At børn, forældre og personale føler, at de er velkomne
 • At alle kender børnehusets rytme og rammer
 • At vi er imødekommende
 • At vi er til at stole på
 • At børn, forældre og personale møder omsorg
 • At vi værdsætter åbenhed og ærlighed
 • At vi viser interesse for den enkelte
 • At der er kendte voksne for børnene

Anerkendelse

I Læsø Børnehus betyder anerkendelse:

 • At vi møder den enkelte med positive forventninger
 • At vi respekterer den enkelte for den, man er
 • At vi ser den enkelte som den, man er
 • At vi er imødekommende
 • At vi tager udgangspunkt i ICDP (relations- og ressourceorienteret pædagogik, den anerkendende tilgang til mennesket)
 • At vi har en god omgangstone

Nærvær

I Læsø Børnehus betyder nærvær:

 • At vi voksne er der for det enkelte barn (f.eks. ved morgenmad, når barnet skal sove, når barnet skal skiftes og have tøj på, ved sandkassen, ved spil, når barnet er glad, når barnet er ked af det, når barnet vil fortælle noget)
 • At vi griber de øjeblikke, der er/opstår og er i tæt samvær og dialog med det enkelte barn

Tillid

I Læsø Børnehus betyder tillid:

 • At vi tror på og stoler på den enkelte
 • At den enkelte kan stole på/fornemme, at vi vil det bedste
 • At vi værdsætter åbenhed og ærlighed
 • At vi kan sige tingene som de er

Omsorg

I Læsø Børnehus betyder omsorg:

 • At vi er der for den enkelte (barn/forældre/personale)
 • At vi har omtanke for den enkelte
 • At vi forsøger at fornemme/aflæse, hvad den enkelte har brug for. Vi forsøger at udvise empati – det at kunne sætte sig ind i andres situation
 • At vi støtter og hjælper barnet i de basale behov (måltider, personlig hygiejne, påklædning, toiletbesøg m.m.)

Disse basale ting ligger til grund for at vore værdier kan blomstre/udfoldes/ leves op til

Livsglæde

I Læsø Børnehus betyder livsglæde:

 • At vi er glade
 • At vi har humor
 • At vi har en positiv udstråling
 • At vi forsøger at skabe et miljø, så det er et rart sted at være
 • At vi har fælles positive oplevelser

Læring

I Læsø Børnehus betyder læring:

 • At vi sikrer, at der er læringsmiljøer, hvor børnene kan udvikle sig
 • At vi voksne er bevidste om vores rolle, er interesserede, nærværende, inspirerende og kommer med input
 • At børnene lærer i det sociale samspil med andre
 • At børnene bliver inspireret af de andre børn
 • At børnene opmuntres til selvstændighed og til at initiativ

Socialt samspil

I Læsø Børnehus betyder socialt samspil:

 • At vi lærer børnene de sociale spilleregler – hvordan vi er over for hinanden
 • At vi skaber muligheder for at børnene danner venskaber
 • At børnene indgår i gode relationer
 • At børnene øver sig i at kunne tilsidesætte egne behov
 • At børnene øver sig i at vise hensyn/hjælpe hinanden

Sundhed

I Læsø Børnehus betyder sundhed:

 • At vi har en sund kostpolitik og anvender den i vores hverdag
 • At børnene lærer at drikke vand
 • At vi ofte vaske hænder, f.eks. inden hvert måltid
 • At vi er ude hver dag
 • At vi bevæger os hver dag
 • At børnene er i trivsel og har gode sociale relationer

At der er en god stemning i Børnehuset